New Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER

PDF
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 2
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 3
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 4
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 5
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 6
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 7
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 8
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 9
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 10
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 11
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 12
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 13
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 14
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 15
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 16
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 17
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 18
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER image 19
Interested in the ad?
1/19
PDF
€5,236
Gross price, VAT – 23%
PLN 22,900
≈ $5,595
€4,256.91
Net price
Contact the seller
Brand:  Stiler
Model:  RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER
Type:  wood chipper
Year of manufacture:  2020
Net weight:  590 kg
Location:  Poland Sokołów Podlaski
Placed on:  Jun 9, 2024
Agronetto ID:  KX16862
Description
Overall dimensions:  0.21 m × 0.13 m × 0.23 m
Engine
Brand:  ZASILANIE Z WOM
Condition
Condition:  new

More details — New Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 72R, WOOD CHIPPER

English
STILER BX 72R WOOD CHIPPER

We are introducing you, a powerful STILER BX72R WOOD chipper. Equipped with a hydraulic feeding system with its own pump.

The chipper is equipped with a number of improvements to improve the safety and productivity of work according to the latest EU directives.

The new chipper version has been additionally equipped with its own hydraulic pump and a hydraulic oil tank supplying two rollers feeding the material to the cutter disc.

Technical data:

    The size of the material being crushed: 17cm in diameter (maximum 30cm with roots)
    Drive system: direct drive, power take-off wom
    Tractor power for max. Efficiency: min 50-150 km
    Wom rotation range: 540-1100 rpm
    Number of intake shafts: 2 (top + bottom)
    Diameter of the cutting disc: 75cm
    Number of cutting knives: 4 + 1 counterblade
    Knife type: sharpened on both sides
    Mechanism of material collection: hydraulic drive - 2 rollers
    Mounting system: three-point suspension system (tuz)
    Dimensions: 211cm d x 135cm s x 229cm w
    Batch hopper: 83 x 60 cm
    Rotation of the ejection tube: 360 °
    The height of the ejection tube: 229 cm
    Manure height adjustment: 4 levels for adjusting the angle of the wom roll
    Weight of the dial: 84kg
    Weight of the chipper: 590 kg

Included:

    A complete machine
    Power take-off (PTO) FREE

Specification:

    The chipper stoker bx72r is used for shredding branches, tree trunks up to 17cm in diameter. while with roots up to 30cm.
    The chipper with a three-point suspension system is designed for cooperation with a farm tractor with a minimum power of 50 km.
    It has a batch funnel equipped with a hydraulic mechanism of self-collecting material, consisting of two picking shafts, drawing material into the chipper's cutting chamber, driven by high-power hydraulic motors.
    The material pickup mechanism has a smooth 10-degree pick-up speed controller, a material discharge function and an emergency stop.
    The drive of the hydraulic system is powered by a pump mounted in the chipper.
    The drive is transmitted through the power transmission shaft from the tractor's tractor.
    The generated chips are thrown by a 360 ° rotary tube in relation to the chipper base.
    The massive cutting deck of the chipper is equipped with 4 knives, double-sided, sharpened + one-knife knife mounted in the chipper's base.
    In addition, the chipper blade is equipped with breakers (shovels) shredding the obtained framework to a value of 20-60 mm.
    Chipper stiler bx 72r is equipped with a massive cutting disc with a diameter of 750 mm and a thickness of 27 mm, the weight of the disc is 84 kg. As a result, in contrast to drum and cylindrical formers - disc chippers do not burden the engine to a large extent, because the cutting resistance is overcome by the rotational force of the cutting disc.
    The chipper also has a plate locking latch, which makes it easy to change the knives.
    Equipped with a safety pin, which is cut when the machine is too heavy and disconnects the direct drive.
    The chipper is equipped with blade ventilation.
    It has a blockade of continuous operation, feeding mode, neutral mode and material withdrawal from the throat.
    All bearings protected against dust, stripping, etc. are lubricated by easily accessible calendars.
    Below, the image of the chipper in the transport position - thanks to the folded funnel, it is possible to quickly and easily change the dimensions, which will save space during transport.
    The set includes all hooks, bolts, etc. - you buy a machine prepared to work with Polish readable instructions and valid approvals allowing you to work in the EU area!
    The size of the resulting framework is 20-60 mm

The machine has its own hydraulic pump with a built-in reservoir for hydraulic fluid. The whole mechanism is driven by the power take-off from the tractor.

On the dial you will find 4 both-side sharpened knives made of hard tool steel.

A new model with a thicker blade for better branch grinding.

The feeding rollers ensure high efficiency of the machine in the case of very broad and flaccid branches.

The blade lock facilitates the exchange of knives.

The fold-up hopper facilitates transporting the machine in very forested areas.
Show the whole comment
✅ Rębak tarczowy STILER BX72R
⭐⭐⭐⭐⭐

✅ Przedstawiamy państwu, mocny rębak tarczowy STILER BX72R. Wyposażony w hydrauliczny układ podawania materiału z własną pompą.

✅ Rębak wyposażony jest w szereg udoskonaleń poprawiających bezpieczeństwo i wydajność pracy wg. najnowszych dyrektyw unijnych.

✅ Nowa wersja rębaka została dodatkowo wyposażona we własną pompę hydrauliczną oraz zbiornik na olej hydrauliczny zasilające dwa wałki podające materiał na tarczę nożową.
W zestawie:

✔️ Kompletna maszyna

✔️ Wałek odbioru mocy (WOM) GRATIS
MOCNY RĘBAK DO DREWNA GAŁĘZI STILER BX 72R
✅ Dane techniczne:

Wielkość rozdrabnianego materiału: 17cm średnicy (maksymalnie 30cm z odrostami)
Układ napędowy: napęd bezpośredni, wał odbioru mocy wom
Moc ciągnika do maks. wydajności: min 50-150 km
Zakres obrotów wom: 540-1100 obr/min
Ilość wałów wciągających: 2 (górny + dolny)
Średnica tarczy tnącej: 75cm
Ilość noży tnących: 4+ 1 przeciwostrze
Typ noża: obustronnie ostrzony
Mechanizm pobierania materiału: napęd hydrauliczny - 2 wałki
System mocowania: trzypunktowy układ zawieszenia (tuz)
Wymiary: 211cm d x 135cm s x 229 cm w
Lej wsadowy: 83 x 60 cm
Obrotowość rury wyrzucającej: 360°
Wysokość rury wyrzucającej: 229 cm
Regulacja wysokości rębaka: 4 poziomy dostosowania kąta wałka wom
Waga tarczy: 84kg
Waga rębaka: 590 kg

✅ Specyfikacja:

Rębak tarczowy stiler bx72r służy do rozdrabniania gałęzi, pni drzew o średnicy do 17cm. natomiast z odrostami do 30cm.
Rębak o trzypunktowym układzie zawieszenia przeznaczony jest do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy minimum 50 km.
Posiada lej wsadowy wyposażony w hydrauliczny mechanizm samo-pobierania materiału, składający się z dwóch wałków podających, wciągających materiał do komory tnącej rębaka, napędzanych silnikami hydraulicznymi dużej mocy.
Mechanizm pobierający materiał posiada płynny 10 stopniowy regulator prędkości pobierania, funkcję wydawania materiału oraz awaryjny stop.
Napęd układu hydraulicznego zasilany jest za pomocą pompy zamontowanej w rębaku.
Napęd przekazywany jest przez wałek przekaźnika mocy z wom ciągnika.
Wytworzony zrębek wyrzucany jest przez rurę obracaną 360° w stosunku do podstawy rębaka.
Masywna tarcza tnąca rębaka wyposażona jest w 4 noże dwustronnie ostrzone + jedenkontra nóż zamocowany w podstawie rębaka.
Dodatkowo tarcza rębaka wyposażona jest w łamacze (łopaty) rozdrabniające uzyskany zrąb do wartości 20-60 mm.
Rębak stiler bx 72r wyposażony jest w masywną tarczę tnącą o średnicy 750 mm i grubości 27 mm, waga tarczy wynosi 84 kg. Dzięki temu w odróżnieniu od rębaków bębnowych, walcowych - rębaki tarczowe nie obciążają w dużym stopniu silnika, gdyż opór cięcia pokonywany jest siłą obrotową tarczy tnącej.
Rębak posiada również zasuwkę blokującą tarczę, która ułatwia wymianę noży.
Wyposażonego w zawleczkę bezpieczeństwa, która to zostaje ścięta w przypadku zbyt dużego obciążenia maszyny i rozłącza nam napęd bezpośredni.
Rębak wyposażony jest w wentylację tarczy.
Posiada blokadę ciągłej pracy, trybu podawania, neutralnego oraz wycofanie materiału z gardzieli.
Wszystkie łożyska zabezpieczone przed dostaniem się do nich kurzu, zrębu itp smarowane są poprzez łatwo dostępne kalamitki.
Poniżej zdjęcie rębaka w pozycji transportowej - dzięki składanemu lejowi, możliwa jest szybka i łatwa zmiana gabarytów, co zaoszczędzi miejsce podczas transportu.
W komplecie wszystkie zaczepy, bolce itp - kupują państwo maszynę przygotowaną do pracy z polską czytelną instrukcją i ważnymi atestami dopuszczającymi do pracy na terenie ue!
Wielkość uzyskanego zrębu 20-60 mm

✅ Maszyna posiada własną pompę hydrauliczną z wbudowanym zbiornikiem na płyn hydrauliczny. Cały mechanizm napędzany jest przez wałek odbioru mocy z ciągnika.
MOCNY RĘBAK DO DREWNA GAŁĘZI STILER BX 72R Marka Stiler

✅ Na tarczy znajdziemy 4 obustronnie ostrzone noże z twardej stali narzędziowej.
MOCNY RĘBAK DO DREWNA GAŁĘZI STILER BX 72R Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 620 kg

✅ Wałki podające zapewniają dużą efektywność maszyny w przypadku bardzo rozłożystych i wiotkich gałęzi.

✅ Blokada tarczy ułatwia wymianę noży.

✅ Składany lej wrzutowy ułatwia transport maszyny w bardzo zalesionych obszarach.

✅ Elektrozawór odpowiada za awaryjne odłączenie napędu hydraulicznego w przypadku zagrożenia.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

New Stiler €4,162 Industrial shredder 2020 Poland, Sokołów Podlaski
New Stiler €6,128 Industrial shredder 2020 Poland, Sokołów Podlaski